Pytagoriáda a MO - okresné kolá

Primáni a sekundáni úspešne zabojovali v dvoch matematických súťažiach

Dňa 14.4.2021 sa konalo okresné kolo Pytagoriády – matematetickej súťaže, v ktorej ide o rýchle a pritom bezchybné riešenie príkladov.
Z prímy sa súťaže zúčastnilo 13 žiakov, z nich boli štyria úspešní riešitelia: Horváthová Michaela, Zuberec Adrián, Hubáček Martin a Lukáčová Natália.
Zo sekundy sa zúčastnili 4 žiaci , z nich boli dve úspešné riešiteľky: Pagáčová Gabriela a Marenčíková Laura.
Z tercia sa zúčastnilo 10 žiakov, pričom viacerým chýbal len jeden bod do úspešného riešiteľa.
Za vzornú reprezentáciu chválime predovšetkým Michaelu Horváthovú (1.miesto) a Adriána Zuberca (3.miesto) v kategórii P6 a Gabrielu Pagáčovú (2-3.miesto ) a Lauru Marenčíkovú (4.miesto) v kategórii P7.
Na stránke školy sme už informovali o úspechoch žiakov prímy v matematickej olympiáde:
Dorota Pitáková (1.miesto) , Michaela Horváthová (1.miesto) a Matúš Cíbik (2.miesto).
Prikladáme fotky z odovzdania diplomov a cien z oboch matematických súťaží.
Všetkým účastníkom ďakujeme a úspešným riešiteľom blahoželáme.Mgr.Iveta Kmeťová, kmetova@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok