Olympiáda vo francúzštine

Aj tento školský rok sa naši najlepší francúzštinári zapojili do online olympiády vo francúzskom jazyku.

Víťazi školského kola v jednotlivých kategóriách nás reprezentovali na krajskom kole dňa 29.marca 2021. Organizátorom bolo Bilingválne francúzsko-slovenské gymnázium v Žiline. V priebehu doobedia súťažiaci postupne absolvovali online testy z lexiky a gramatiky, počúvanie s porozumením. Poobede nasledovala písomná časť – sloh. V rámci kraja sa na prvých troch miestach umiestnili: 2.miesto - Sandra Húsková (kvarta) 2.miesto - Linda Fidesová (sexta) 3.miesto - Magdaléna Nováková (oktáva) Vyzdvihnúť treba predovšetkým dve dievčatá, ktoré oproti víťazom v ich kategórii stratili minimum bodov: Lindu delilo od prvého miesta len 0.75 bodu a Sandru 1.5 bodu, pričom maximálny počet bodov bol 70. Všetkým trom dievčatám blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme veľa ďalších úspechov pri štúdiu francúzštiny.Mgr.Iveta Kmeťová, ivet.kmetova@gmail.com
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok