Projekt s francúzskymi partnermi z ostrova Réunion.

Cestovať tento školský rok síce nemôžeme, ale projekt sa realizuje virtuálne (zatiaľ).

Naša škola bola úspešná vo výberovom konaní v rámci projektov Erasmus+, podprogram KA2 – školské výmenné partnerstvá. Národná agentúra nám schválila bilaterálny projekt so školou na ostrove Réunion.
Tento ostrov v Indickom oceáne (blízko pri Madagaskare) je súčasťou Francúzskej republiky, preto sa do projektu zapájajú študenti tercie a kvarty, ktorí sa učia francúzsky jazyk. Témou projektu je voda z rôznych uhlov pohľadu, od jej prírodného prostredia, cez spracovanie, využitie až po environmentálne otázky s ňou súvisiace. Momentálne prebiehajú prípravné práce, žiaci sa navzájom zoznamujú s partnerskou krajinou, školou, mestom a samozrejme aj medzi sebou navzájom.
Veľmi sa už tešíme na spoznávanie našich partnerov z druhej strany zemegule, na spoločné virtuálne aktivity a dúfame, že v budúcom školskom roku sa situácia vyvinie priaznivo a záverečným vyvrcholením projektu bude možnosť vycestovať na nádherný ostrov Réunion.

Mgr.Iveta Kmeťová, ivet.kmetova@gmail.com
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok