Informácie k realizácii prijímacej skúšky

do 1. ročníka štvorročného a osemročného vzdelávacieho programu

Prílohy:

Kliknite:
Príloha č. 1 Čestné vyhlásenie covid test
Príloha č. 2 Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium


Konverzia PDF do Wordu online:
Konvertor


Mgr. Renáta Kodríková, renako@post.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok