Informácia k organizácii vyučovania od 26. apríla 2021

Mgr. Renáta Kodríková, renako@post.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok