Kritériá prijatia do prvého ročníka

aktualizované 1.3. 2021

V školskom roku 2021/2022 otvárame
2 triedy štvorročného vzdelávacieho programu s počtom 47 žiakov
1 triedu osemročného vzdelávacieho programu s počtom 18 žiakov

Postup prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021
Kliknite: Postup

Kliknite:
Kritériá pre prijatie žiakov z 9. ročníka ZŠ do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2021/2022

Kritériá pre prijatie žiakov z 5. ročníka ZŠ do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2021/2022


Mgr. Renáta Kodríková, renako@post.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok