Príď študovať k nám ...Snívaš o práci zubára, všeobecného lekára, konštruktéra strojov, politika, sudcu alebo učiteľa? Potrebuješ čas na rozmyslenie? U nás ho získaš. Po 2 rokoch si môžeš vybrať svoju budúcu špecializáciu prípravou v predmetoch podľa vlastného uváženia. Zmaturuješ a pokračuješ na vysokej škole. Nemusíš sa rozhodovať dvakrát. Jednoduché.

Na začiatku sa nezľakni, je to náročné. Škola ti dáva možnosti venovať sa tomu, čo ťa baví, ale musíš zvládnuť aj predmety, ktoré nie sú tvoje obľúbené. Ale ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Naučíš sa systematicky pracovať a to je základ nielen na vysokej škole, ale aj v živote.

Príď študovať k nám, poskytneme ti kvalitné všeobecné vzdelanie, ktoré je základom pre štúdium na ktorejkoľvek vysokej škole a univerzite nielen doma, ale i v zahraničí.

Kliknite na video: Video pozvánka


Benefity/Výhody

• Možnosť profilácie štúdia podľa záujmov a zamerania žiakov výberom voliteľných predmetov
• Vybavenie školy - vlastná telocvičňa a posilňovňa, odborné učebne, jazykové učebne, laboratóriá na vyučovanie prírodovedných predmetov, multimediálne učebne, IKT učebne, žiacka kopírka, vlastná jedáleň v budove školy
• Spolupráca s Francúzskym inštitútom a Francúzskou alianciou
• Skúšobné centrum pre skúšky DELF a možnosť získania medzinárodného diplomu DELF z francúzskeho jazyka
• Školiace centrum e- Twinningu
• Spolupráca s univerzitami pedagogického smeru, základnými a ostatnými strednými školami v Ružomberku a okolí a mestskými športovými klubmi
• Ocenenie Škola roka
• Úspechy v jazykových olympiádach, predmetových olympiádach a športových súťažiach
• Projekty v rámci Erasmus+, e – Twinning
• Iné aktivity: English week, Frankofónna ruža, exkurzie na Slovensku a v zahraničí, krúžky rôzneho zamerania ...


Mgr. Renáta Kodríková, renako@post.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok