On-line beseda s prokurátorkou JUDr. Elenou MakovickouDňa 1.3.2021 sa žiaci tercie zúčastnili on-line besedy s JUDr. Elenou Makovickou. Pani prokurátorka zaujímavým spôsobom priblížila žiakom činnosť prokuratúry na Slovensku. Netradičnou formou on-line vyučovania sa žiaci dozvedeli o trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých. Cez konkrétne príklady zo života pani prokurátorka preventívne pôsobila na žiakov. Zviditeľnila problém kyberšikany či iných trestných činov na internete.
JUDr. Elena Makovická odpovedala aj na otázky žiakov.
Ďakujem pani prokurátorke JUDr. Makovickej, že si našla čas a bola ochotná spríjemniť on-line hodinu občianskej náuky v tercii.Mgr. Ivana Tomajková, tomajkova@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok