2% z dane za rok 20202% dane Vážení rodičia a priatelia nášho gymnázia dovoľujem si Vás požiadať v mene Občianskeho združenia PRO GYMNASIO a v mene školy o darovanie 2% z Vašej dane.
Prostriedky, ktoré v uplynulých rokoch Občianske združenie získalo, pomohli výrazným spôsobom

 zvýšiť kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu,

 zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy,

 zrekonštruovať učebne a školské priestory,

 rozvíjať záujmové činnosti a aktivity žiakov našej školy.

Ceníme si Vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.

                                                                                PhDr. Miroslav Druska

Tlačivo na stiahnutie

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Obchodné meno (názov): OZ zamestnancov Gymnázia Ružomberok
                                                ZA ROZVOJ GYMNÁZIA – PRO GYMNASIO
Právna forma:                     Občianske združenie
Sídlo:                                     Štefana Moyzesa 21, 034 13 Ružomberok
IČO:                                       37906097

PhDr. Miroslav Druska, riaditeľ školy, druska@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok