Návrat do školy od 22. 2. 2021

Podľa rozhodnutia ministerstva školstva

Podľa rozhodnutia ministerstva školstva a odporúčania RÚVZ Liptovský Mikuláš sa od 22. 2. 2021 začne na našej škole za dodržania prísnych hygienických podmienok a vyhlášky ministerstva zdravotníctva prezenčné vyučovanie pre študentov končiacich ročníkov - všetkých maturitných tried.
Od pondelka 22. 2. 2021 bude vstup do školy umožnený len osobám (maturanti a zamestnanci školy), ktorí majú negatívny test na COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo majú uznanú výnimku pre testovanie na COVID-19.
Zároveň oznamujeme, že študentom, ktorí nesplnia aktuálne platné podmienky pre nástup na prezenčné vyučovanie, nedokážeme zabezpečiť dištančné vzdelávanie paralelne s prezenčným. Je potrebné postupovať ako pri chorobe alebo ospravedlnenej neprítomnosti žiaka.

Pre ostatných žiakov od 22. 2. 2021 pokračuje dištančná forma vyučovania.

Aktuálny rozvrh, ktorý bude platiť, bude zverejnený na Edupage.

Vedenie školy

Mgr. Renáta Kodríková, renako@post.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok