Gaudeamus online

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania
Gaudeamus on-line 2021
www.gaudeamus-sk.sk

Cieľom prednáškových dní bude poskytnúť študentom čo najviac aktuálnych informácií o ponuke štúdia po maturite a motivovať ich k správnemu rozhodnutiu pri voľbe vysokej školy alebo ďalšieho štúdia. Prednáškové dni budú vysielané naživo na Facebook „Gaudeamus Slovakia“ a Youtube "Gaudeamus veletrh vzdělání". Záznamy prednášok budú následne k dispozícii na zhliadnutie do konca júna 2021. Prednáškové dni budú doplnené on-line prezentáciou vystavovateľov na portáli Gaudeamus-sk.sk, v aplikácii Gaudeamus Guide pre študentov a rodičov a v aplikácii Gaudeamus Advisor pre stredoškolských pedagógov. Tieto on-line informačné zdroje ponúknu kompletné kontaktné informácie, registre študijných programov, informácie o fakultách a prijímacom konaní na všetkých zúčastnených školách. Návštevníkom budú tiež k dispozícii vyhľadávače študijných programov, škôl a fakúlt. Prvý prednáškový deň odštartuje 19. januára 2021 a prednášková séria pobeží až do uzatvorenia prijímania prihlášok na vysoké školy v apríli 2021. Prednášajúce školy sa teraz prihlasujú a program postupne zostavujeme na tejto stránke: https://sk.gaudeamus.cz/e-roadshow/#Dny. Pre zhliadnutie on-line prednáškových dní je nutná registrácia na portáli Gaudeamus (cez tlačidlo "Registrácia na veľtrh" v pravom hornom rohu ktorejkoľvek stránky). Do registračného formulára stačí zadať platný e-mail. Registrovaným študentom následne zašleme pozvánku na sledovanie prednáškových dní.

Kliknite:
Gaudeamus online 2021RNDr. Igor Ridoška, ridoska@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok