Opatrenia platné od 26. októbra 2020

Od 26. októbra do 27. novembra 2020 sa zatvárajú školy a všetci žiaci školy prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

Kliknite:
Opatrenia od 26.10. 2020Mgr. Renáta Kodríková, renako@post.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok