Opatrenia platné od 12. októbra 2020Podľa rozhodnutia ministra školstva od 12. októbra 2020 stredné školy prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania.
Nižšie ročníky osemročných gymnázií, ktoré korešpondujú s ročníkmi na základnej škole, budú fungovať v normálnom režime s povinným nosením rúšok.

Na základe vyššie uvedených opatrení bude vyučovanie v našej škole prebiehať nasledovne:
príma, sekunda, tercia, kvarta - prezenčne ( v škole) podľa riadneho rozvrhu hodín, v ostatných triedach osemročného aj štvorročného vzdelávacieho programu dištančne : on-line, prostredníctvom stránky Edupage alebo podľa dohody s jednotlivými vyučujúcimi.
Rozvrh, podľa ktorého bude prebiehať dištančné vzdelávanie, bude zverejnený v pondelok v Edupage. Upozorňujeme žiakov, že dištančné vzdelávanie je pre všetkých povinné, preto musia dodržiavať všetky pokyny a plniť úlohy zadané vyučujúcimi.
Stravovanie pre žiakov prímy - kvarty bude zabezpečené v školskej jedálni. Ostatní študenti, ktorí sa stravujú v školskej jedálni a majú na pondelok 12.10. nahlásený obed, môžu prísť na obed podľa časového harmonogramu, ktorý platil v čase pred prerušením vyučovania.
O ďalších zmenách Vás budeme priebežne informovať, preto prosíme študentov a ich zákonných zástupcov, aby sledovali oznamy na stránke školy a v Edupage.PhDr. Miroslav Druska, riaditeľ školy, druska@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok