Úradné dni po?as letných prázdninPo?as letných prázdnin bude škola otvorená v týchto d?och

v ?ase od 9. 00 hod. do 11. 00 hod.01.07. - 03.07. 2020

20.07. - 31.07. 2020

17.08. - 31.08. 2020


                                                                                PhDr. Miroslav Druska
                                                                                          riadite? školy                                                                                

, druska@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok