Finan?ná olympiádaAj tento rok sa naši študenti zapojili do sú?aže zvanej Finan?ná olympiáda, ktorú organizuje Nadácia PARTNERS. Formou testov preveruje finan?né a ekonomické vedomosti študentov stredných škôl. Táto sú?až prebiehala v troch kolách. Do jej prvého kola sa zapojilo 5000 študentov z celého Slovenska, medzi nimi aj dvadsa?tri študentov z našej školy. K pä?sto študentom, ktorí postúpili do druhého kola sú?aže, patrili aj naši študenti: Nina Švihrová z 3.A, Matej Gregor zo septimy a Matúš Chilla zo septimy. Finálové celoslovenské kolo sú?aže prebiehalo 23. 6. 2020 v Bratislave. Tohto kola sa zú?astnil aj náš študent Matúš Chilla, ktorý sa dostal medzi Top 20 sú?ažiacich.
Srde?ne blahoželáme!

                                                                                Tomajková


, tomajkova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok