Informácie k realizácii prijímacej skúšky

do 1.ro?níka osemro?ného vzdelávacieho programu

Riadite? Gymnázia v Ružomberku, Š. Moyzesa 21, pozýva všetkých uchádza?ov na základe prihlášky na štúdium na SŠ na prijímaciu skúšku, ktorá je sú?as?ou prijímacieho konania na našej škole.

Kliknite:
Informácie k realizácii prijímacej skúšky

Kliknite:
Príloha 1

Kliknite:
Príloha 2, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok