Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyu?ovania

od 30. marca 2020 do odvolania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol pod?a § 150 ods. 8 zákona ?. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyu?ovania v školách a prevádzkach školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rovnako tak ur?il nové termíny podávania žiadostí o prijatie die?a?a do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a závere?ných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Kliknite:
Rozhodnutie


, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok