Prijímacia skúška do štvorro?ného a osemro?ného vzdelávacieho programu pre školský rok 2020/2021

dátumy-dokumenty

Kliknite:
1.
Prijímacia skúška do štvorro?ného a osemro?ného štúdia pre školský rok 2020/2021
2.
Kritériá pre prijatie žiakov z 5. ro?níka ZŠ do prvého ro?níka osemro?ného vzdelávacieho programu pre školský rok 2020/2021
3.
Kritériá pre prijatie žiakov z 9. ro?níka ZŠ do prvého ro?níka štvorro?ného vzdelávacieho programu pre školský rok 2020/2021

Cvicne_testy_4-rocne.zip
Cvicne_testy_8-rocne.zip


, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok