Matematická olympiádaD?a 29.1.2020 sa uskuto?nilo okresné kolo Matematickej olympiády v kategórii Z9. Sú?aže sa zú?astnilo 21 žiakov z okresu Ružomberok. Našu školu reprezentovali žiaci kvarty Tamara Móciková a Daniel Kla?ko.
Úspešným riešite?om a ví?azom okresného kola sa stal Daniel Kla?ko. Postúpil do krajského kola, ktoré sa bude kona? 17. marca 2020 v Žiline.

Gratulujeme a držíme palce v krajskom kole., renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok