2% z dane za rok 2019Vážení rodičia a priatelia Gymnázia v Ružomberku, dovoľujem si Vás poprosiť v mene Občianskeho združenia PRO GYMNASIO a v mene školy o darovanie 2% z Vašej dane. Prostriedky, ktoré v uplynulých rokoch Občianske združenie získalo, pomohli výrazným spôsobom zlepšiť materiálne vybavenie školy a prispieť tak k skvalitneniu nášho hlavného poslania, ktorým nemôže byť nič iné ako špičkové výsledky školy vo všetkých oblastiach jej činnosti.
Za pochopenie a iniciatívnu pomoc Vám vopred ďakujem.

                                                                                PhDr. Miroslav Druska

Tlačivo na stiahnutie


PhDr. Miroslav Druska, riaditeľ školy, druska@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok