2% z dane za rok 2019Vážení rodi?ia a priatelia Gymnázia v Ružomberku, dovo?ujem si Vás poprosi? v mene Ob?ianskeho združenia PRO GYMNASIO a v mene školy o darovanie 2% z Vašej dane. Prostriedky, ktoré v uplynulých rokoch Ob?ianske združenie získalo, pomohli výrazným spôsobom zlepši? materiálne vybavenie školy a prispie? tak k skvalitneniu nášho hlavného poslania, ktorým nemôže by? ni? iné ako špi?kové výsledky školy vo všetkých oblastiach jej ?innosti.
Za pochopenie a iniciatívnu pomoc Vám vopred ?akujem.

                                                                                PhDr. Miroslav Druska

Tla?ivo na stiahnutie


, druska@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok