Matematická olympiáda v netradi?nom prostredí

Žiaci kvinty absolvovali školské kolo matematickej olympiády po?as lyžiarskeho kurzu.

D?a 26.1.2020 sa konalo školské kolo MO kategórie C, ktorého sa zú?astnilo pä? žiakov kvinty: Terézia Brtková, Adam ?urík, Katarína Knap?íková, Tomáš Lakoštík a Andrej Pecník. Na tom by nebolo ni? zvláštne, keby sa v týždni od 25.1. do 29.1. kvintáni spolu s ostanými prváckymi triedami a sekundou nezú?astnili lyžiarskeho kurzu vo Vyšnej Boci. Spomínaní žiaci si zaslúžia ve?kú pochvalu, nako?ko sami dobrovo?ne "obetovali" jedno doobedie lyžovania a miesto neho sa popasovali so zadaniami školského kola matematickej olympiády. Traja z nich - Terézia Brtková, Tomáš Lakoštík a Adam ?urík sa stali úspešnými riešite?mi a postupujú do krajského kola. Všetkým ?akujeme a úspešným riešite?om držíme palce., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok