KRÁSNE VIANO?NÉ SVIATKY A Š?ASTNÝ NOVÝ ROK 2020Všetkým zamestnancom, študentom, rodi?om a priate?om školy želáme ve?a krásnych chví? v príjemnej atmosfére Vianoc, nový rok 2020 plný zdravia, lásky, úsmevu, porozumenia, splnených túžob, osobných a pracovných úspechov.
                                                                                                              Vedenie školy, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok