Viano?ná Viede?

Viano?ná Viede?

V utorok 10. 12. 2019 sa študenti kvinty, 1.B, 3.B a 4.B zú?astnili výletu do Viedne.
Do Viedne sme cestovali autobusom a naša prvá zástavka bola Shopping City Süd. Následne sme išli pozrie? Hunderwasserhaus - jedno z najznámejších diel maliara, sochára a architekta Friedensreicha Hundertwassera. Nakoniec sme dorazili do Hofburgu, cie?a našej cesty. Hofburg je zámok, niekdajšia rezidencia Habsburgovcov, vládcov Rakúsko-Uhorska. Navštívili sme Silberkammer - cisársku striebornú zbierku a zbierku porcelánu, ktorý patril Habsburgovcom. V Sissyzimmer sme mohli vidie? interiér zámku so zaujímavým komentárom, z ktorého sme sa dozvedeli viac o živote Sissy a o miestnostiach ako takých. Náš výlet sme zakon?ili na viano?ných trhoch, kde sme si nakúpili rôzne zaujímavosti. Všetci sme boli š?astní ako to všetko dopadlo a naspä? do Ružomberka sme sa vrátili s dobrou náladou.
(žia?ka Katarína K. z kvinty), mgr.pechova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok