Zacvi?te si s Mikulášom na Gymnáziu

Podujatie Gymnázia v rámci Ružomberského adventného kalendára

Študenti III.A triedy , ktorým pomohli vybrané gymnastky zo septimy, kvarty, sexty a tercie pripravili pod vedením profesorky Janky Fri?ovej športové podujatie v rámci Ružomberského adventného kalendára. Podujatie sa uskuto?nilo na Mikuláša 6.12.2019 a zú?astnili sa ho žiaci ružomberských základných a materských škôl. Deti si mohli zacvi?i? pod doh?adom gymnazistov, ktorí ich sprevádzali jednotlivými disciplínami. Mikulášske cvi?enie bolo vysoko hodnotené nielen malými cvi?encami, ale aj našimi študentmi, pre ktorých to bola zaujímavá životná skúsenos?., krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok