Divadelné predstavenie

Tretiaci v SND

D?a 12. novembra 2019 sa študenti 3.A, 3.B a septimy zú?astnili divadelného predstavenia pod názvom Dnes ve?er nehráme, ktoré uviedla ?inohra SND pri príležitosti 30. výro?ia nežnej revolúcie a 100. výro?ia SND. Divadelná inscenácia hry priblížila divákom v sále atmosféru, ktorá zavládla v predve?er novembrových udalostí v roku 1989, ke? sa herci SND a iných divadiel pripojili k výzve hercov pražských divadiel, ktorí odmietli hra? ve?erné predstavenia a rozhodli sa s divákmi diskutova? o aktuálnej situácii. Mohli sme tak vidie? reakcie ?udí z novembra, ktorí svoj hnev a nespokojnos? obracali proti spolo?nosti , ale našli sa aj takí, ktorí revolu?né zmeny odmietali. Herecké výkony Emílie Vášaryovej, Emila Horvátha ml., Ingrid Timkovej, Františka Kovára, Richarda Stankeho a prepojenie divadelnej scény s obecenstvom, len pod?iarkli odkaz z roku 1989, ktorý v našich životoch nachádzame aj dnes.

Mgr. Daniela Kudli?ková

, dkudlickova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok