Exkurzia ESET

Bratislava 19.11.2019

D?a 19.11. 2019 pripravili prof. Dírer a Pol?in pre študentov 2.A, 2.B, sexty a výberu študentov štvrtého ro?níka už tradi?nú exkurziu do firmy Eset v Bratislave. Študentom bola predstavená história a okolnosti vzniku firmy, jej zakladatelia, postupný vývoj aktivít a rozvoj firmy v sú?asnosti s pobo?kami po celom svete. Študenti si prehliadli pracoviská firmy, Relax zónu a z terasy sa potešili krásnym výh?adom na celú Bratislavu. Po prehliadke Esetu sídliaceho v Aupark Tower na 16. tom poschodí sme sa presunuli do AVION Shopping Park, kde študenti navštívili obchodné centrum.

Kliknite:
Fotogaléria
Video



RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin.daniel@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok