Minulos? nám nie je ?ahostajná

Pietna spomienka ... Spomienky na november

Pietna spomienka

Prvá svetová vojna známa ako ve?ká vojna bol ozbrojený konflikt globálnych rozmerov trvajúci od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918. Výber študentov tretích ro?níkov Gymnázia v Ružomberku sa zú?astnil pietnej spomienky pri príležitosti 101. výro?ia konca prvej svetovej vojny. D?a 11.11.2019 o 11:00 hod. si študenti pripomenuli koniec tzv. ve?kej vojny. Študenti si uctili pamiatku padlých kladením vencov pri Pamätníku vojnovým obetiam prvej svetovej vojny v Ružomberku.

Spomienky na november

30. výro?ie "nežnej" revolúcie si pripomenuli aj naši študenti. Liptovské múzeum v Ružomberku pripravilo prednášku pod názvom Spomienky na november. D?a 13.11.2019 sa výber študentov štvrtých ro?níkov zú?astnil prednášky a diskusie na tému 17. november 1989. Historické zmeny v ?eskoslovensku od roku 1945 po rok 1990 nám priblížil vo svojej prezentácii PhDr. Peter Vítek , riadite? Archívu Liptovský Milkuláš. Udalosti novembrových dní v Ružomberku 1989 priblížil spisovate? Ing. Radislav Kendera, PhD., ktorý v roku 1990 založil noviny Ružomberský hlas. Na prednáške našim študentom premietli video z manifestácie z 27.11.1989 v Ružomberku. Spomienky na november 1989 donútili študentov uvedomi? si, že sloboda, demokracia a ochrana ?udských práv a slobôd nie sú samozrejmos?ou., tomajkova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok