Exkurzia v NR SR

24.9.2019

V utorok 24.9.2019 sa žiaci tretích a štvrtých ro?níkov zú?astnili exkurzie do NR SR. Študenti mali možnos? nahliadnu? do priestorov budovy ?i sledova? rokovanie poslancov z balkóna v rokovacej sále naživo, ke?že v týchto d?och sa tam konala septembrová schôdza parlamentu. Po?as celej exkurzie študentov sprevádzal p. Mgr. ?ubomír Adamišin s pútavým výkladom, ktorý rovnako zaujímavo odpovedal na ich otázky. V?aka jeho výkladu tak mali možnos? obohati? si svoje poznatky týkajúce sa politickej histórie Slovenska, pripomenuli si významné osobnosti našej histórie M. M. Hurbana a M. R. Štefánika. Získali tiež nové vedomosti o štruktúre, organizácii a práci zákonodarného zboru v minulosti i sú?asnosti. Exkurziu ukon?ila výmena ?estnej stráže Ozbrojených síl SR.

Mgr. Viera Kar?ová, tomajkova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok