GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 2019

EURÓPSKÝ VE?TRH POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
XXIII.RO?NÍK, INCHEBA EXPO BRATISLAVA, 25.9.2019

D?a 25.9. 2019 navštívili ve?trh vysokých škôl 93 študenti nášho gymnázia z tretieho a ?iasto?ne štvrtého ro?níka pod vedením prof. Ridošku, Pol?ina, Antola a Dem?áka. 3 hodiny na výstavisku ilustrujú fotografie z fotogalérie a priložené video. Návštevou obchodného centra Eurovea a prehliadkou Bratislavy bolo toto naše tradi?né, zdarné a užito?né podujatie pre výber vysokoškolského štúdia ukon?ené.

Kliknite:
Fotogaléria
VideoRNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin.daniel@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok