Otvorenie školského roka 2019/2020

2.septembra 2019

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskuto?ní d?a 2. 9. 2019 (pondelok) o 8. 30 hod. na školskom dvore.
V prípade nepriaznivého po?asia sa študenti zhromaždia vo svojich triedach, študenti 1. ro?níka osemro?ného a štvorro?ného vzdelávacieho programu vo vestibule školy.

Nezabudnite si prinies? prezuvky.
Študenti 1.ro?níka osemro?ného a štvorro?ného vzdelávacieho programu si prinesú aj tašky na u?ebnice.

                                                                                Mgr. Renáta Kodríková
                                                                              zástupky?a riadite?a školy

, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok