Úradné dni po?as letných prázdninPo?as letných prázdnin bude škola otvorená v týchto d?och

v ?ase od 9. 00 hod. do 11. 00 hod.02.07. - 04.07. 2019

22.07. - 02.08. 2019

19.08. - 30.08. 2019


                                                                                PhDr. Miroslav Druska
                                                                                          riadite? školy

, druska@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok