Malebná Orava 2019

Školský výlet 1.B triedy

D?a 24.6. 2019 sa trieda 1.B pod vedením prof. Pol?ina a Ridošku rozhodla "preskúma?" krásy našej malebnej Oravy. Študenti sa previezli v rámci vyhliadkovej plavby po Oravskej priehrade, kde navštívili i Slanický ostrov umenia s jeho galériou. Slanický ostrov, nazývaný tiež Ostrov umenia, je ostrov (3,5 ha) obklopený vodami vodnej nádrže Orava od roku 1953. Je to pozostatok zaplavenej obce Slanica so zachovaným Kostolom Povýšenia sv. Kríža. Kostol bol vystavaný v rokoch 1766 až 1769 ako baroková kaplnka a v roku 1843 ho kasicisticky prestavali na kostol s dvoma vežami a pristavanou tzv. zámo?níckou kaplnkou. V sú?asnosti sa v interiéri kostola nachádza galéria ?udového umenia, kde sú nainštalované expozície zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne "Tradi?ná ?udová plastika a ma?ba". Na ostrove sa zárove? nachádza torzo pôvodného dnes už symbolického cintorína a lapidárium "Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storo?ia". V bývalej hrobke je nainštalovaná expozícia " História zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady".
Ostrov je chráneným územím, prírodnou pamiatkou (od roku 1973) s parkovou vegetáciou okolo barokovo-klasicistického kostola.
Po ceste spä? trieda navštívila Oravský hrad, ktorý sa radí medzi dominanty Oravy a najvýznamnejšie pamiatky hradného stavite?stva na území Slovenska. Oravský hrad tvorí rad budov sledujúcich tvar hradného vrchu a brala. V roku 1556 sa dostal do rúk Thurzovcom, ktorí uskuto?nili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu. Svoju dnešnú podobu dostal Oravský hrad v roku 1611.


Kliknite: FotogalériaRNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin.daniel@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok