Exkurzia Žiar nad Hronom 2019

Hvezdáre? a planetárium

D?a 18.6. 2019 prof. Pol?in a Ridoška zorganizovali pre triedy 1.A , 1.B a kvintu exkurziu zameranú na astronómiu a nebeskú mechaniku.
Študenti vystúpili podobne ako minulý rok v Banskej Bystrici strmou cestou nazývanou "Žltý piesok" na známu Vartovku, kde prebehla prednáška o výskumnej práci tejto "?udovej" hvezdárne. Prezreli si tiež po?as odborného výkladu používaný hvezdársky ?alekoh?ad na tomto pracovisku.
Po presune do Žiaru nad Hronom si pozreli študenti v planetáriu nový program "Vesmír a Slne?ná sústava" a vypo?uli si zaujímavú prednášku o ?alekoh?adoch a pozorovaní no?nej oblohy.

Kliknite: FotogalériaRNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin.daniel@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok