Literárna sú?až Trojruža

Literárny talent z kvarty

D?a 6. júna 2019 sa v priestoroch Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku uskuto?nilo slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej sú?aže Trojruža 2019. Mladí literárni tvorcovia sú?ažili v troch kategóriách: žiaci základných škôl, žiaci stredných škôl a dospelí. Naša žia?ka kvarty, Nikol Smilková, obsadila v prvej kategórii 1. miesto, ?ím potvrdila svoje literárne kvality. Jej krátke rozprávanie o problémoch dospievajúcej mládeže vynikalo svojou úprimnos?ou bez klišé, pestrou slovnou zásobou s využitím umeleckých prostriedkov a pestrou stavbou vety, ?ím zanechala v ?itate?ovi nefalšovaný umelecký zážitok. Nikol srde?ne gratulujeme a prajeme ?alšie úspechy.

Mgr. Daniela Kudli?ková, dkudlickova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok