Rozlú?ka s maturantmi 2019

V piatok 17.5.2019 sa tohtoro?ní maturanti rozlú?ili so školou

Jednou z nezabudnute?ných chví? študentského života na našej škole je rozlú?ka maturantov so školou pred odchodom na akademický týžde?. V priebehu rozlú?ky boli riadite?om školy ocenení maturanti, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky nielen v štúdiu, ale aj v reprezentácii školy v rôznych sú?ažiach. Študenti nižších ro?níkov pripravili zaujímavý kultúrny program., krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok