Atómová elektráre? v Mochovciach 2019

Exkurzia tried 3.A, 3.B, Septima

16. apríla 2019 krúžok "Fyzika v praxi" pod vedením prof. Ridošku a Pol?ina opä? zorganizoval pre študentov exkurziu do Atómovej elektrárne v Mochovciach.
Študenti navštívili Informa?né centrum AE, kde sa oboznamovali s jadrovou energetikou v modernom štýle "škola hrou". Využívali interaktívne pomôcky, tabule a dotykové obrazovky ukazujúce ?innos? jadrovej elektrárne, jej bezpe?nostné systémy, vplyv na životné prostredie a predovšetkým jej energetický význam pre ekonomiku SR. Exkurziu odborne viedol pracovník Infocentra Mgr. Hertz.
3D film o vývoji života na Zemi bol aj tentoraz príjemným audiovizuálnym zážitkom a spestrením pripraveného programu pracovníkmi infocentra.

Kliknite: FotogalériaRNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin.daniel@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok