SVETOVÝ DE? STOLNÉHO TENISU PRE VŠETKÝCH

Oslavovali sme celý týžde?.

Aj tento rok sa naša škola zapojila do celosvetových osláv D?a stolného tenisu pre všetkých, ktorý pripadá na 6.apríl. Žiaci našej školy si na hodinách telesnej výchovy zahrali dvojhry, štvorhry ?i zábavné koloto?e a za odmenu dostali farebné náramky od organizátorov akcie za ?o im srde?ne ?akujeme., zuzu.jankyova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok