Ve?ký futbal žiakov SŠ

Postup do krajského kola!

D?a 4.4.2019 sa na ihrisku mestského futbalového klubu v Ružomberku uskuto?nilo OK vo ve?kom futbale žiakov stredných škôl. Naši chlapci po jednozna?ných výsledkoch 1:0, 6:0 a 2:0 postúpili do kvalifikácie do krajského kola. Tá sa uskuto?nila 8.4.2019 opä? na štadióne MFK v Ružomberku. Študenti po výsledku 10:1 postúpili do krajského kola, ktoré sa uskuto?ní 25.4.2019. Budeme im drža? palce!, zuzu.jankyova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok