Lyžiarsky kurz

Vyšná Boca

Naši žiaci aj tento rok absolvovali lyžiarsky výcvik vo Vyšnej Boci. Ubytovaní sme boli v hoteli Barbora. Výcviku sa zú?astnili triedy 1.A, 1.B a sekunda. Ubytovanie bolo na skvelej úrovni. V hoteli sa nachádzala kongresová sála, v ktorej sme každodenne absolvovali prednášky týkajúce sa lyžovania. Re? bola napríklad o Bielom kódexe, histórii lyžovania, technickej výbave lyžiara, at?. Svah sa nachádzal asi 50 m od hotela, ?o bola ve?ká výhoda. Po?asie nám prialo. Výborné bolo aj to, že prvé 4 dni bolo na svahu okrem nás maximálne 10 ?udí. Posledný de? ich bolo viac z dôvodu polro?ných prázdnin, ?o nám vôbec nevadilo. V bodovaní izieb jasne vyhrali diev?atá Terezka Labajová a Sofia Struhárová zo sekundy. Vo štvrtok poobede žiaci absolvovali preteky. Boli rozdelení do družstiev. U diev?at vyhrala Frederika Géryová a So?a Cabanová. U chlapcov Richard Bednár a Peter Kozica. V kategórii snowboardistov tesne vyhral Matúš Gromnica. Pretek ako taký ur?ite splnil svoju úlohu. Štvrtok podve?er sa konal karneval, kde sa hodnotil prejav, kostýmy a originalita. Viacerí žiaci využili svoju fantáziu naplno, takže sme mali viacero ví?azov. Lyžiarsky výcvik môžeme hodnoti? kladne, nako?ko sa deti zdokonalili v lyžovaní a v prvom rade sa všetci vrátili domov zdraví a plní zážitkov. V?aka patrí aj celému u?ite?skému zboru, ktorý sa zú?astnil výcviku., zuzu.jankyova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok