English week v tercii

Týžde? angli?tiny v tercii

V termíne od 11.3. do 15.3.2019 prebiehal v tercii English week pod vedením amerického lektora Ray Sikorski. Žiaci tercie absolvovali 15 hodín, po?as ktorých sa v skupinách formou hier a rôznych aktivít zamerali na obohatenie slovnej zásoby a zlepšenie komunika?ných zru?ností. Najbližší termín English week sa uskuto?ní v máji od 27.5. pre žiakov prvých ro?níkov a kvinty.


, zuzu.jankyova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok