Naše úspešné basketbalistky

Postup našich diev?at do celoštátneho kola!

D?a 27.3.2019 sa uskuto?nilo krajské kolo v basketbale študentiek stredných škôl. Turnaj sa konal v telocvi?ni Gymnázia sv. Andreja za ú?asti piatich ví?azných družstiev z okresu ?adca, Martin, Námestovo, Žilina a Ružomberok. Výsledky našich diev?at boli nasledovné: GŠM - ?adca 37:4, GŠM - Martin 32:1, GŠM - Námestovo 28:6, GŠM - Žilina 23:10. Zostava GŠM: Frederika Kme?ová, Patrícia Praženicová, Nina Raksová, Sarah Straková, Mária Šefránková, Eva Škvareková, Laura Veltyová a Zdenka Svr?eková. Diev?atám gratulujeme a prajeme ve?a úspechov na celoštátnom kole v basketbale študentiek stredných škôl, ktoré sa uskuto?ní 9.-10.5.2019., zuzu.jankyova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok