Návšteva predsední?ky Žilinského samosprávneho krajaD?a 28.3.2019 nás poctila svojou návštevou naša županka Ing. Erika Jurinová. Na úvod besedy so študentmi štvrtých ro?níkov a oktávy premietla krátky film o krásach nášho kraja. Pani predsední?ka sa venovala analýze kompetencií vyššieho územného celku, na konkrétnych príkladoch vysvetlila svoje právomoci v oblasti školstva, dopravy, kultúry, zdravotníctva ?i sociálnej oblasti a otvorene poukázala aj na problémy nášho kraja. ?alej informovala o Nadácii ŽSK pre podporu rodiny, ktorá poskytuje pomoc jednotlivcom aj rodinám.
Študenti mali možnos? položi? otázky týkajúce sa ?innosti Žilinského samosprávneho kraja. Ing. Jurinová odpovedala priamo na všetky otázky od študentov.
Na záver zaželala našim študentom ve?a úspechov na ústnej ?asti maturitnej skúšky., renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok