Spievam po francúzsky 2019

D?a 29.3.2019 sa naše spevá?ky a hudobníci zú?astnili regionálneho kola sú?aže francúzskej piesne vo Zvolene.

V tomto školskom roku sa sú?aže v interpretácii francúzskej piesne zú?astnili opä? i naši študenti. V kategórii do 15 rokov zaspievala pesni?ku od Amel Bent "Si on te demande" žia?ka sekundy Nicole Kurá?ová. V kategórii 15 až 18 rokov sa predstavila s pies?ou od Céline Dion "Parler á mon pére" žia?ka kvarty Veronika Gerátová. Na gitare ju sprevádzal Andrej Pecník (kvarta) a na cajone Tamara Babicová (2.A). V silnej konkurencii sa im síce nepodarilo umiestni? na prvých prie?kach, no i napriek tomu nás vzorne reprezentovali a podali krásny umelecký výkon vo francúzštine., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok