Simulované rokovanie národného parlamentuPrávnická fakulta Univerzity Komenského organizuje sú?až s názvom "Simulované rokovanie národného parlamentu" v spolupráci s Národnou radou Slovenskej republiky. Do tejto sú?aže sa zapojili aj študenti našej školy Timea Jan?iová, Nina Božeková, Andrej Blaško a Ján Haluška, všetci z oktávy a Vladimíra Hricová zo 4. A. Sú?ažný tím si zvolil názov Ružomberská rada Slovenskej republiky.
V prvom kole mali sú?ažiaci vytvori? vlastný originálny návrh zákona s dôvodovou správou aj s doložkou finan?ných a ekologických vplyvov na spolo?nos?. Ružomberská rada Slovenskej republiky vytvorila v decembri 2018 návrh Zákona o poskytovaní podpory za?ínajúcim podnikate?om. S týmto úspešným návrhom naši študenti postúpili do druhého, t.j. semifinálového kola, ktoré sa konalo 22.2.2019 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Semifinále prebiehalo v piatich simulovaných výboroch ( ústavnoprávnom, vzdelávacom, finan?nom, vo výbore pre verejnú správu a vo výbore pre životné prostredie ) , kde sú?ažiaci rokovali o svojich návrhoch zákonov. Menili a dop??ali návrhy zákonov. Svoje argumenta?né zru?nosti si preverili aj v simulovanom zasadaní národného parlamentu, kde mali možnos? vystúpi? v pléne. Sú?ažiaci boli hodnotení aj za faktické poznámky ?i procedurálne návrhy, ktoré podali. Na záver sú?aže organizátori preverili vedomosti sú?ažiacich z histórie aj náuky o spolo?nosti.
Do finálového kola postúpila aj naša Ružomberská rada Slovenskej republiky. Blahoželáme nášmu tímu a želáme ve?a úspechov vo finále priamo na pôde NR SR., tomajkova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok