Olympiáda v anglickom jazyku 2019

Študent 4.A triedy Dominik Molnár je ví?azom krajského kola Olympiády v AJ

Srde?ne blahoželáme študentovi 4.A triedy Dominikovi Molnárovi , ktorý nás úspešne reprezentoval v Olympiáde v anglickom jazyku. Stal sa ví?azom okresného aj krajského kola a postúpil do celoslovenského kola. Pán riadite? PhDr. Miroslav Druska ocenil jeho úspech a po?akoval mu za vzornú reprezentáciu školy.

PhDr. Dana Bábelová, krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok