Matematická olympiáda 2019

Úspechy našich študentov v matematickej olympiáde

Študenti kvarty si mohli zmera? sily v Matematickej olympiáde so žiakmi ostatných škôl okresu Ružomberok. Okresné kolo matematickej olympiády sa uskuto?nilo 30.1.2019. Sú?aže sa v kategórii Z9 zú?astnilo 23 žiakov a ve?mi nás teší úspech, ktorý dosiahli naši najlepší:
Terézia Brtková - 1. miesto v okresnom kole
Adam ?urík - 2.miesto a Tomáš Lakoštík - 4.miesto
Terézia Brtková postupuje do krajského kola, ktoré sa uskuto?ní 19.3.2019 v Žiline.
D?a 29.1.2019 sa uskuto?nilo školské kolo Matematickej olympiády kategórie B.
1. miesto - Adam Lazík 2.A
2. miesto - Samuel Husar?ík 2.A
3. miesto - Maroš Matula 2.B a Marek Bobek sexta
Úspešnými riešite?mi a postupujúcimi do krajského kola sú Adam Lazík a Samuel Husar?ík.
Postupujúcim riešite?om gratulujeme a držíme im palce, aby úspešne reprezentovali školu aj v krajskom kole., krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok