Slávnostné vyhodnotenie slovensko-francúzskeho projektu

D?a 11.12.2018 sme sa zú?astnili slávnostného vyhodnotenia projektu "I. svetová vojna a osobnos? generála M. R. Štefánika v Bratislave".

V nadväznosti na udalosti okolo spomienkových osláv Prvej svetovej vojny, Ministerstvo školstva SR, Misia k storo?nici Prvej Svetovej vojny, Francúzske ve?vyslanectvo na Slovensku a Francúzsky inštitút na Slovensku, usporiadali v utorok 11.decembra 2018 slávnostné vyhodnotenie projektov, podporených v rámci vzdelávacej Slovensko-francúzskej výzvy 2018 .
V bratislavskom Kine Lumiére sa zišli žiaci, pedagógovia a politici. Za prítomnosti štátnej tajomní?ky Ministerstva školstva SR pani O?gy Nachtmannovej a štátnej tajomní?ky Ministerstva armády FR pani Geneviéve Darrieussecq, žiaci a u?itelia zo všetkých kútov Slovenska predstavili po francúzsky a po slovensky 8 projektov.
Medzi týmito úspešnými školami sme náš projekt prezentovali i my. Naši žiaci ve?mi pekne predstavili v sloven?ine i vo francúzštine trojmesa?nú prácu na projekte ako aj jej výsledky.
Hoci sa z našej strany práca na projekte ukon?ila vytvorením závere?ných videoprezentácií, pokra?ujeme v komunikácii s našimi francúzskymi partnermi.
De? slávnostného vyhodnotenia pokra?oval premietaním francúzskeho filmu Joyeux Noël (Veselé Vianoce) z obdobia Prvej svetovej vojny, ktorý rozpráva udalosti zo západného frontu známe ako Viano?né prímerie., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok