Boj proti drogám

Šikovní výtvarníci z prímy si boli prevzia? ocenenia.

Centrum vo?ného ?asu Elán v Ružomberku vyhlásilo okresnú výtvarnú sú?až návrhu plagátu s protidrogovou tematikou. Do tejto sú?aže sa zapojili žiaci prímy, z ktorých porota vybrala a ocenila 3 práce. V kategórii žiakov 4. - 6. ro?níka ZŠ získala 1. miesto Natálka Pal?inská, 2. miesto Ninka Lakoštíková a ocenená bola aj práca dvojice žiakov Samka Dudru a Ma?ka Macha. V pondelok 19.11. si boli prevzia? ocenenia v Björnsonovom dome. Všetky ocenené práce budú vystavené v týchto priestoroch až do konca januára 2019., zuzu.jankyova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok