Ú?as? na spomienkovom stretnutí

V piatok 9.novembra sme si pripomenuli historické udalosti položením venca na spomienkovom stretnutí k 100. výro?iu ukon?enia Prvej svetovej vojny a vzniku ?eskoslovenskej republiky.

Konalo sa na Námestí slobody pri pomníku Slobody slovenského národa za ú?asti zástupcov mesta Ružomberok, Zväzu vojakov SR, Vojenského útvaru Ružomberok a ?alších organizácií. Pietnu spomienku zahájilo rozozvu?anie "Zvonov mieru" a štátna hymna SR. Nasledoval pietny akt kladenia vencov, ktorého sme sa aktívne zú?astnili i my a položením venca za Gymnázium sme si pripomenuli pamiatku padlých vojakov tohto vojnového konfliktu. Nako?ko 11.11.2018 pripadlo tohto roku na nede?u, v pondelok 12.11. sme i u nás v škole, v rámci relácie v školskom rozhlase k tomuto výro?iu, rozozvu?ali "Zvon mieru". Zvuk zvona je symbolom toho, že nezabúdame a ctíme si pamiatku všetkých obetí vojen a ozbrojeného násilia, bez rozdielu, ?i patrili k ví?azným alebo porazeným armádam, vyznávali rôzne náboženstvá, boli rôznych národnosti alebo rás., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok