Cezpo?ný beh v Hrabove

Okresné kolo žiakov a žia?ok SŠ

D?a 28.9.2018 sa v Hrabove konalo okresné kolo žiakov a žia?ok v cezpo?nom behu. V kategórii žia?ok skon?ila O?ga Pavúková zo IV.B na krásnom 2.mieste. Jej spolužia?ka Natália Brtková skon?ila na 4. mieste a Alžbeta Ková?ová skon?ila 8. Družstvu žia?ok len o malý kúsok uniklo celkové prvenstvo a skon?ili druhé. V kategórii žiakov skon?il Michal Daniel z I.B triedy na 4.mieste. Martin Kušnír z I.A skon?il na 9. mieste a Lukáš Janovec I.B triedy obsadil 14. miesto. Družstvo žiakov skon?ilo na celkovom 4.mieste, ale nako?ko nás reprezentovali všetko študenti 1. ro?níka je tu predpoklad do budúcna na ich zlepšenie., zuzu.jankyova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok